می تونی بحث درباره صدای غیر عادی |تق تق |هارد دیسک را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!