می تونی بحث درباره بدسکتور چیست؟ تعمیر بدسکتور هارد را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!